Eerste zichtbare resultaat met high-availability
Eerste zichtbare resultaat met high-availability

Inmiddels hebben we de eerste websites online binnen onze high-available infrastructuur, en staat de definitieve opzet nu vast. We zijn er in geslaagd een platform op te zetten die qua kosten zelf een startende ondernemer niet in de weg hoeven te zitten.  Tegelijkertijd kan een multiserver, high performance website ook zonder problemen vanaf dit platform gedraait worden.

Op het platform maken we geen onderscheid tussen kleine of grote websites. Elke website kan rekenen op dezelfde techniek. Om het eerlijk te houden wordt afgerekend per gebruik. Websites die meer capaciteit nodig hebben betalen dus automatisch meer.

Relevante pagina's: