Gegevens opmaken en omzetten met webwaarden
Gegevens opmaken en omzetten met webwaarden

Gegevens verzamelen via formulieren is eenvoudig via Webanizr. Maar wat doe je daar na met die gegevens. Met webwaarden kan je de gegevens eenvoudig terug laten komen in emails, API's of op de website. Vaak wil je echter de data net iets beter opmaken of aanpassen voor je de gegevens gebruikt. Gelukkig bieden webwaarden vele mogelijkheden de opmaak van de gegevens naar je hand te zetten. Op de pagina over het opmaken en omzetten van webwaarden vind je een overzicht van alle gegevens.