Bepaal de positie van de elementen op je website
Bepaal de positie van de elementen op je website

Alle webanize elementen werken responsive en zijn uitstekend stapelbaar. Hiermee creëer je eenvoudig layouts. Er zijn echter gevallen dat je toch wat preciezer wilt zijn over waar een element geplaatst wordt. Bijvoorbeeld een knopje wat je over ander elementen knomt te staan.

De mogelijkheid om een andere manier van plaatsen voor je element op te geven is beschikbaar sinds versie 466. Meer informatie over het paatsen van elementen vind je op de handleiding over afmetingen, witruimtes en plaatsing van elementen.