Webanizr Logo
Open / sluit menu

Het iframe onderdeel selecteren

Klik links onder op de plus knop. Kies in het opengeklapte scherm voor de categorie Inhoud. Daarbinnen vind je het onderdeel Iframe. In de bijgaande afbeeldinge is dit het onderdeel linksboven.

Klik op Iframe om deze toe te kunnen voegen.

Het iframe onderdeel selecteren

Iframe plaatsen

Na het klikken op het Iframe ga je met je muis over de website heen. Je ziet nu een orange laag over de onderdelen waar je met je muis overheen gaat komen. Houdt je muis boven het onderdeel waar je het iframe onder wilt plaatsen. Ga nu met je muis langzaam naar beneden tot de pijltjes in de oranje laag omlaag wijzen. Klik dan. Er verschijnt een laadbalk terwijl het iframe onderdeel gedownload wordt.

Iframe plaatsen

Iframe toegevoegd

Na een paar seconde is het element toegevoegd. Je ziet dan deze pagina als iframe op je website staan. In de volgdende stappen leggen we je uit hoe je het iframe kan laten verwijzen naar de pagina of website van je keuze.

Iframe toegevoegd

Het iframe selecteren

Omdat binnen het iframe onderdeel een andere website wordt geladen werkt het klikken op het onderdeel om deze te selecteren niet. Je kan het iframe alsnog selecteren via de onderdelenlijst in de blauwe bovenbalk. Klik op "Selecteer een website onderdeel" en gebruik de filter om te zoeken naar het iframe. Klik dan op het onderdeel in de lijst om deze te selecteren.

iFrame selecteren

URL iframe aanpassen

Als je nu op de knop voor de eigenschappen van het onderdeel klikt zie je dat je daar de url waar het iframe naar verwijst aan kunt passen. Zet hier de url van de website in die je wilt tonen met het iframe.

Let wel: niet alle websites staan toe dat je ze toont in een iframe. Indien een website het niet toestaat blijft het iframe venster wit.

URL iFrame aanpassen

Opmaak aanpassen

Als je het iframe onderdeel (nog) geselecteerd hebt kan je via de opmaak rechts de weergave van het iframe aanpassen. Zo kan je er bijvoorbeeld een rand omzetten om het iframe duidelijker te onderscheiden van de rest van de website. Meer over het toepassen van randen lees je in:

Randen toepassen op onderdelen van je website

Ook kan je de hoogte en breedte opgeven om de website in het iframe optimaal weer te geven. Meer over het instellen van de hoogte en breedte lees je in:

Hoogte en breedte van een website onderdeel aanpassen

Let wel: als je de breedte hiermee vast zet is het onderdeel niet responsive meer. Dus een breedte an meer van 400 pixels wordt op mobiel niet goed meer getoond.

Opmaak aanpassen